Maskiner när du behöver dem

Vi hyr ut entreprenadmaskiner och utrustning till företag, fastighetsägare, organisationer och privatpersoner.

Vid större projekt gör vi ett studiebesök på plats och går igenom förutsättningarna. Vi ser till att ni får rätt maskin med rätt utrustning på rätt plats för det arbete som ni ska utföra.

REWAB ombesörjer transport av maskinen till och från platsen där arbetet skall utföras. Hos oss väljer ni själva hyresperiod; dag, vecka eller månad. Behöver ni förare till maskinen tillhandahåller vi även det mot timkostnad.

Vi levererar tjänster som uppfyller kundernas krav och förväntningar på kvalitet. Samtidigt ska vi aktivt verka för att minimera verksamhetens negativa påverkan på miljön. Vår ambition är att skapa långsiktiga relationer som bygger på ömsesidigt förtroende. Arbetet ska ske inom ramarna för vad som är tekniskt, affärsmässigt och ekonomiskt försvarbart. Självklart är minimikravet för vårt arbete att alla lagar och andra krav som styr verksamheten ska vara uppfyllda